Nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief Willers Architectuur

1- 2017        Wat doet een Architect

Wanneer je je huis wilt verbouwen word je geconfronteerd met veel aspecten waar je weinig of geen verstand van hebt. Het is dan lastig om de mogelijkheden te overzien en de goede afwegingen te maken. Een architect helpt je dat overzicht te krijgen en biedt inzicht in de verschillende mogelijkheden maar geeft ook zicht op andere invalshoeken en bijzondere alternatieven. Door een combinatie van verschillende aspecten bieden deze alternatieven vaak meer dan wat de opdrachtgever in eerste instantie verwachtte.

In een bouwproces heb je te maken met een aantal partijen. De functie, verantwoordelijkheden en belangen van die partijen zijn zeer verschillend: -de opdrachtgever, wil iets bouwen; -de gemeente, controleert en houdt het algemeen belang in de gaten; -de aannemer, voert het plan uit.
Naast het belang is ook het kennisniveau van de partijen heel anders. Een architect kan de opdrachtgever in dat onbekende proces als deskundige adviseren en naar alle andere partijen vertegenwoordigen. Je wilt dat de investering die je doet bij het bouwen of verbouwen in verhouding staat tot het eindresultaat.

Natuurlijk kan een architect verassende alternatieven aandragen en een woning ontwerpen die aansluit bij je manier van leven. Een architect kan een verbouwing ontwerpen die ook op lange termijn mooi blijft. Dat is echter maar een beperkt deel van zijn werk. Na het maken van het ontwerp en het aanvragen van de omgevingsvergunning moet er uitgezocht worden hoe de plannen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden, welke materialen precies gebruikt moeten worden en hoe deze materialen op elkaar kunnen aansluiten.

Als vertegenwoordiger van de opdrachtgever kan een architect:
– een onderzoek doen naar de mogelijkheden die er zijn om de ideeën en wensen van de opdrachtgever te verwezenlijken, welke andere invalshoeken en welke alternatieven er zijn
– bij bestaande bebouwing, een technische opname doen en een plan van aanpak maken, een indicatie geven van de mogelijkheden
– een ontwerp maken dat past binnen de wensen van de opdrachtgever, past binnen het budget en kan volgens de regelgeving
– als deskundige met verschillende partijen overleggen, indien nodig een constructeur inschakelen en de benodigde vergunningen aanvragen
– de plannen omzetten naar bouwmethoden en materialen en deze op zodanige wijze vastleggen dat één of meerdere aannemers een prijs kunnen geven voor de bouwkosten
– onderhandelen met een aannemer
– het ontwerp zover uitwerken dat de aannemer precies weet wat en hoe hij moet bouwen
– de bouw begeleiden en de aannemer controleren tijdens de bouw.

 

2-  2017       Begroeide daken

Vanaf de eerste keer dat ik een groen dak heb toegepast is het aantal bedrijven toegenomen die begroeide daken leveren, vaak hebben de dak en die die bedrijven toepassen zo hun eigen bijzonderheid. Tegelijkertijd is het systeem van de begroeide daken niet of nauwelijks veranderd.

Er zijn daktuinen waar normaal tuinonderhoud voor nodig is (het intensief begroeide dak) en er zijn begroeide daken waar een zichzelf in stant houdend begroeid systeem ontstaat waarvoor weinig onderhoud nodig is, zoals het sedum-, gras- of kruidendak (het extensief begroeide dak). In principe is de opbouw van groene daken altijd hetzelfde. De bovenste laag is uiteraard de begroeiing met daaronder de substraatlaag, zeg maar de grondlaag. Om te voorkomen dat het substraat in de drainagelaag komt, zit daartussen een filter. De onderliggende dakbedekking wordt tegen het indringen van wortels beschermd met een wortelwerende laag. De substraatlaag bepaalt voor een belangrijk deel de dikte en het gewicht van het pakket, maar deze bepaald ook welke soort planten op het dak kunnen komen. Vanaf een dikte van 150 mm kunnen er tuinplanten op het dak geplant worden en kan er dus een daktuin gemaakt worden.

Behalve dat een groen dak er mooi uitziet, draagt het ook bij aan een betere leefomgeving doordat het regenwater buffert, het fijnstof uit de lucht vangt en daarmee zorgt voor schonere lucht. Maar ook voor je eigen woning heeft een groen dak voordelen, het beschermt je dakbedekking tegen UV-licht en daarmee tegen veroudering. Het zorgt er in de zomer voor dat er minder warmte binnenkomt en dat er in de winter minder warmte verloren gaat.
Natuurlijk zijn er ook nadelen aan verbonden, zo neemt bijvoorbeeld het gewicht van je dak toe. Hoeveel, dat scheelt per soort. De onderliggende constructie moet dat kunnen dragen. Ook de dikte van het pakket kan een probleem zijn in verband met de aansluiting op de omliggende bebouwing.

Sedumdak A.T. Kleinstraat 2011
Wat kost dat dan? De aanschafkosten van het pakket starten bij € 40,- per m2, de kosten voor het aanleggen zitten daar nog niet bij. Deze kosten zijn uiteraard afhankelijk van de situatie, maar beginnen bij € 20,- per m2 (prijzen inclusief btw). Met name vanwege het water bufferend vermogen verstrekken veel gemeenten subsidie op de aanleg van groene daken.