actualiteit


365 dagen zwemmen

365 dagen zwemmen is een onderzoeksproject naar de mogelijkheden om de watertemperatuur van natuurlijk zwemwater positief te beïnvloeden zonder energie van buitenaf toe te voegen en zonder het ecologische systeem negatief te beïnvloeden.

Het initiatief voor dit onderzoeksproject is genomen door een aantal bewoners van Nesselande in Rotterdam. Zij willen graag meer kunnen zwemmen in de Zevenhuizerplas maar ervaren het water in het overgrote deel van het jaar als te koud. Als case-studie nemen we dan ook de Zevenhuizerplas, het strandje bij Nesselande.

Het onderzoek is in meerdere fasen ingedeeld. De eerste fase heeft een viertal varianten opgeleverd.
De consequenties voor de waterkwaliteit, het ecologische systeem en de watertemperatuur van deze varianten wordt verder onderzocht in de tweede fase, de fase waarin we nu zitten.
Deze varianten zijn bedacht in mede samenwerking met de Technasia S.G. Spieringshoek uit Schiedam en het Libanon Lyceum in Rotterdam. De resultaten zijn op een bewonersavond voorgelegd aan omwonenden.

Op dit moment wordt in opdracht van de KNHM het effect van de verschillende varianten op de waterkwaliteit, het ecologisch systeem en de watertemperatuur door ARCADIS onderzocht.

 

De vier varianten:
1- scheiding tussen het koudere water en het warmere water
2- een zwembad in de Zevenhuizerplas. Het zwembad is gevuld met water uit de plas.
3- een drijvende kas in de plas. De drijvende onderbouw dient als waterscheiding en de kas zorgt voor verwarming van het water en voorkomt afkoeling door de wind.
4- een windscherm geopend naar het zuiden om de wind te temperen (beeld is zeezwembad in Kopenhagen naar ontwerp van White Architects)