werkwijze

Willers Architectuur is lid van de BNA

Het ontwerpproces is opgedeeld in drie fases:

fase 1: voorbereiding
Tijdens de eerste vrijblijvende kennismaking vindt een uitgebreide inventarisatie plaats van uw eisen en wensen, de technische mogelijkheden, het beschikbare budget en de gewenste planning. Op basis daarvan wordt een offerte opgesteld. Desgewenst kan in deze fase, tegen een onkostenvergoeding, ook al een diepgaander vooronderzoek worden uitgevoerd en een eerste conceptschets worden gemaakt.
Pas als er overeenstemming is over alle uitgangspunten, beslist u of we daadwerkelijk met elkaar in zee gaan.

fase 2: ontwerp
Voorlopig ontwerp:
onderzoek van gemeentelijke bepalingen voor de specifieke locatie
schetsontwerp van het interieur en exterieur
voorlopige keuze voor materialen en kleuren
zo nodig overleg met een constructeur
voorlopige kostenraming
ontwerptekeningen op schaal en eventueel maquettes.

Definitief ontwerp:
na goedkeuring van het voorlopig ontwerp volgt de uitwerking tot definitief ontwerp
uitwerking technische details en materiaalgebruik.
definitieve begroting
uitgewerkte technische tekeningen.
overleg met gemeente en constructeur
indienen bouwaanvraag

fase 3: bouw
Bouwvoorbereiding:
nauwkeurig omschrijven werkzaamheden en materialen
overleg met instanties en constructeur

Contractvorming:
voorselectie van aannemers
aanvragen offertes bij aannemers
keuze aannemer
opstellen aannemingscontract

Uitvoering:
voortdurende controle van de uitvoering van de werkzaamheden
bouwvergaderingen met de aannemer en verslaglegging
bijhouden en administreren bouwkosten
controleren van de termijnrekeningen aannemer

Oplevering:
na voltooiing volgt een nauwkeurige inspectie en het opstellen van een rapport
afspraken maken over aanvullende werkzaamheden
definitieve voltooiing.