Architect aan Zet

Architect aan Zet (AaZ) is een manier die vergunningsvrij bouwen en verbouwen in Rotterdam in meer gevallen mogelijk moet maken. Het doel is het proces van idee tot en met de uitvoering soepeler en sneller te laten verlopen. Als een gecertificeerd architect wordt ingeschakeld is het aanvragen van een vergunning bij de gemeente vooraf dan niet meer nodig. De betreffende architect is betrokken bij het gehele proces, van ontwerp tot en met de oplevering en de uiteindelijke ingebruikname. Hij is dan ook verantwoordelijk voor de controle van de bouw tijdens de uitvoering. Het eindproduct wordt op de gerealiseerde kwaliteit gecontroleerd door een derde partij. De kosten voor het proces via Architect aan Zet zullen niet lager zijn dan in het reguliere proces.

De volgende soort bouwopgaven komen in aanmerking voor ontwikkeling met Architecten aan Zet:
– een of twee ééngezinswoning(en). Dat kunnen bijvoorbeeld twee vrijstaande woningen naast elkaar zijn, een of twee rijtjeswoningen naast elkaar of één twee-onder-een-kap woning, nieuwbouw of renovatie. Ook klushuizen vallen hier onder;
– een op de grond staand bijbehorend bouwwerk, mits niet hoger dan 10 meter, bijvoorbeeld een aanbouw, serre, tuinhuis of atelier;
– een dakopbouw op een eengezinswoning waarbij geen extra woningen worden gerealiseerd;
– een dakterras op een eengezinswoning;
– een dakkapel op een eengezinswoning.

Daarnaast moet het project in het op de website van Architect aan Zet daarvoor aangewezen gebied liggen. Tegelijkertijd is het nog steeds zo dat het project moet passen binnen het bestemmingsplan en moet voldoen aan de omschrijving in de welstandsnota.
De exacte beschrijving van het proces en voor meer informatie kunt u de website van Architect aan Zet bezoeken: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architect-aan-zet/

Wouter Willers van Willers Architectuur is gecertificeerd voor Architect aan Zet. Heeft u vragen over het proces met een Architect aan Zet of over de mogelijkheden neem dan gerust contact met ons op.