Bloemenkiosk Snijder

Hogenhoucklaan/ Ruychrocklaan, Den Haag, realisatie 2008

4 geopend rechtsvoor
oostzeedijkplaatjes 1
Oppervlak gesloten 17,5 m2, geopend 30m2

De kiosk is in gesloten toestand compact en heeft een transparante gevel. Om de kiosk te openen worden twee L-vormige deuren opengedraaid. Hierdoor wordt de presentatieruimte van de kiosk twee maal zo groot en is het goed zichtbaar dat de kiosk geopend is. De geopende deuren scheppen een kader waartegen de bloemen op een rustige manier kunnen worden gepresenteerd, maar ze leggen ook de grenzen van de presentatieruimte vast, waardoor deze compact blijft.
De deuren kunnen losgekoppeld worden van de kiosk zodat ze ook op een andere manier ingezet kunnen worden. Zo kunnen ze bij veel wind ook als windscherm voor de koopwaar gebruikt worden of kan bij vorst de toegang geminimaliseerd worden.

Achter in de kiosk is een keukenblokje, een meterkast en een toilet. Voor deze strook en achter de bloemen is een ruim werkblad geplaatst voor het verwerken van de bloemen.

De achterzijde en het dak zijn met gaas bespannen zodat klimplanten aan deze zijde de kiosk kunnen overwoekeren.

https://www.snijderbloemen.nl