Genius Locihome away from home

prijsvraag ‘Home Away from Home’, ontwerp 2106

voorgevel
platjes smal

Thuis ver weg van huis
Centraal in deze opgave stond voor ons de vraag ‘hoe kunnen mensen zich op een tijdelijke locatie thuis voelen’.
Om je thuis te kunnen voelen is het volgens Norberg-Schulz ‘Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture’ (1979) noodzakelijk dat je je kunt identificeren met de plek en je daar kunt oriënteren. In het ontwerp hebben deze twee aspecten een belangrijke plaats ingenomen.

De wooneenheden bestaan uit drie aan elkaar gekoppelde beuken; twee slaapbeuken met daartussen een woonbeuk. De beuken zijn 3,5 m breed. De woonbeuk, met daarin de entree, is een stuk naar achteren geplaatst waardoor er een veranda ontstaat voor de wooneenheid. Deze veranda’s dienen mede om meer leefruimte te maken. De veranda’s zijn met elkaar verbonden. Dit geeft meer ruimte aan de woningen, maar bij regen geeft het men ook de mogelijkheid om zich droog over het terrein te bewegen.

Identificatie
De vormgeving, materiaal- en kleurkeuze van de voorgevel zorgen dat iedere wooneenheid een eigen herkenbare entreezone heeft. De kleur van de entreegevel wordt herhaald aan de binnenzijde op de wand tussen keuken en entreehal, om de herkenbaarheid te versterken.
Doordat je nooit van te voren weet welke slaapbeuken bij welke woonbeuk wordt geplaatst ontstaan er verschillende kleurcodes bij de entrees. De houten buitenbekleding over de gekleurde gevels geeft intimiteit aan de entreezone.
Binnenin de woning is ook gewerkt met clusters; telkens twee slaapkamers rondom een hal.
Deze aspecten dragen bij aan de mogelijkheid zich te identificeren met een plek.

Oriëntatie
De schakeling van de wooneenheden en de doorlopende houten buitenbekleding met de daar doorheen schemerende kleuren van de buitengevel, geven schaal en ritme aan de woonstraten.

Anonimiteit
In tegenstelling tot de intieme uitstraling van de voorgevel worden het dak en de achtergevel bekleed met vrachtwagenzeil (PVC). Dit is een licht materiaal dat (de)montabel is en bij beschadigingen makkelijk te repareren. Door te streven naar hergebruik wordt het een kleurrijke, maar ook duurzame bekleding.
Deze bekleding is anoniem en schaalloos. Hiermee wordt het verschil tussen voor- en achterzijde zeer duidelijk gemaakt.

Flexibiliteit
De oppervlakten en de schakeling van de woonruimten maken dat de wooneenheden ook geschikt zijn als studentenwoningen. Met kleine aanpassingen is de combinatie van één woonbeuk met één slaapbeuk geschikt als mantelzorgwoning.

Duurzaamheid
De wooneenheden worden opgebouwd uit vernieuwbare materialen. Het materiaal voor de bekleding van dak, achter- en zijgevel is hergebruikt materiaal en iedere keer weer opnieuw te gebruiken na demontage en montage.
Door het lichte casco en de bekleding kunnen de wooneenheden op poeren op het maaiveld geplaatst worden en ontstaat er geen blijvende schade aan het landschap.