Horeca uitgiftebalie

Horeca uitgifte-balie, Dorpsstraat 116 Nieuwkoop

Oppervlak besloten ruimte 12 m2, dak 38 m2 – realisatie 2010

Het ontwerp voor de verwerkingsbalie bij het terras van restaurant Tijsterman in Nieuwkoop bestaat uit een tweetal sculpturaal vormgegeven spanten over de gehele breedte van het terras, met daarop los een ruim glazen dak. Tussen de spanten bevindt zich de eigenlijke verwerkings- en uitgiftebalie in een gezandstraald glazen doosje. Het glas is gevat in een stalen framewerk met aan de buitenzijde minimale profilering. In geopende toestand is aan de terraszijde een klep over de volle breedte geopend, op zodanige wijze dat het personeel in de schaduw staat.

Door de richting van de spanten wordt het terras afgeschermd van de onrustige omgeving en wordt de richting naar het water benadrukt.

In het glas van het dak zijn PV-cellen als zonwering opgenomen. De PV-cellen zijn in een zodanig raster geplaatst dat er slechts streepjes zonlicht door het dak komen en er geen donkere ruimte ontstaat.

Het ontwerp voor de uitgiftebalie sluit aan bij de ingreep welke door Natuurmonumenten is gedaan om het bezoekerscentrum in de oorspronkelijke boerderij toegankelijk te maken. Beide ingrepen bestaan uit zichtbare spanten, aan de buitenzijde bekleed met glas. De ingreep zorgt hiermee voor meer samenhang en rust op de locatie.