Vaartkade 113

71 parels, Vaartkade, , compacte woning

71 Parels

Vaartkade 113, Leiden, 71 parels

Prijsvraag Leiden, november 2018

Leiden heeft een aantal locaties geselecteerd waar een woning gerealiseerd zou kunnen worden. Overeenkomst tussen de locaties is dat het een complexe bouwopgave is door een beperkte ruimte of complexe omstandigheden.

‘Stapeling’ is onze inzending voor Vaartkade 113 in Leiden

Passend als een maatpak, strak maar extra ruimte waar nodig. 

De woning is sterk verbonden met haar omgeving en heeft een minimale ecologische voetafdruk. De basis van de woning bestaat uit gestapelde woonruimten met een vloeroppervlak van 3,6 x 3,6 m2. Per verdieping kunnen daar, afhankelijk van de geplande functie, volumen aan toegevoegd worden. Bij een verandering in de gezinssituatie kunnen ook de toegevoegde volumen eenvoudig veranderd worden. De bovenste verdieping is altijd een terras met daktuin.

Ecologie

Het streven is zo veel mogelijk biologisch circulaire materialen toe te passen. Als dat niet mogelijk is zal gezocht worden naar materialen met een technische circulariteit.

De woning wordt voorzien van een grijswatercircuit. Met goede isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp zal de energieconsumptie van de woning verwaarloosbaar zijn.

Bouwwijze

De woning wordt gebouwd met hout skelet bouw. De woning is ontworpen op een stramien-maat van 0,9 x 0,9 m. Door de beperkte overspanningsmaat kan de constructie licht zijn. De toegevoegde elementen, zoals de volumen van trap of sanitair, kunnen ook geprefabriceerd worden en als element aan de kern opgehangen worden.

De buitenzijde van de kern wordt afgewerkt met WBP- multiplex. De toegevoegde elementen zullen bekleed worden met thermisch gemodificeerde houten delen (Fraké).