Talmaweg Witteveen

tuinhuis.nu

witteveen foto 1

Witteveen 3grTuinhuis, Talmaweg Witteveen

Oppervlak 32 m2, realisatie 2002

Het tuinhuis is een groot dak waaronder men bij minder mooi weer kan verblijven, afgeschermd van weer en wind door een huid die afhankelijk van de er naast gelegen plek, is ingevuld.

De opdrachtgever had te kennen gegeven het tuinhuis zelf te willen bouwen. Tevens had hij een hoeveelheid bouwmaterialen die hij in het tuinhuis wilde verwerken. Dit was medebepalend voor het ontwerp en de bouwwijze. Er was een L-vormig steenachtig terras aanwezig met aan één zijde een vijver. Dit terras dient als fundering en als vloer voor de nieuwe tuinkamer.

Om de relatie tussen binnen en buiten sterk te houden is rondom aan de onderzijde en aan de bovenzijde een strook glas geplaatst. In de overgebleven gevelstrook is een invulling gekomen die specifiek aansluit op de gewenste relatie met de omgeving. Zo is aan de zijde waar een bospad langs loopt, de achterzijde, de inkijk beperkt door dit vlak van riet te maken en zijn aansluitend op het terras vouwdeuren gemaakt.
Door de vouw in het dak wordt het regenwater naar het midden afgevoerd en werkt het dak als een grote regenspuwer, die het water met een mooie boog in de vijver loost.